Zienswijze derde belanghebbende vragen

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

De (derde-)belanghebbenden kunnen bezwaar hebben tegen de openbaarmaking van de documenten waarbij zij betrokken zijn. Hen moet dan om een zienswijze worden gevraagd (artikel 4.4, derde lid). 

In de praktijk wordt veelal een periode van twee weken gegund aan de belanghebbenden. 

De ‘tussenstap’ van de zienswijze heeft gevolgen voor de verzoeker. De beslistermijn wordt immers opgeschort. Ook richting die partij is communicatie noodzakelijk. 

De opschorting van de beslistermijn wegens de zienswijzeperiode eindigt na binnenkomst van de (laatste) zienswijze of na het verstrijken van de geboden zienswijzeperiode. Ook daarover moet zo spoedig mogelijk mededeling worden gedaan aan de verzoeker. 

Bij de e-learning EHBWOO krijgt u de beschikking over de nodige modellen en bouwstenen:

Bouwsteen zienswijze

Model 10 Bieden zienswijzemogelijkheid

Model 11 Opschorting beslistermijn wegens zienswijze

Model 12 Einde zienswijzeperiode