Artikel 15a (Bezwaar bij niet-tijdig beslissen)

1. In afwijking van¬†artikel 7:1, eerste lid, onderdeel f, van de Algemene wet bestuursrecht¬†kan degene aan wie het recht is toegekend beroep bij de bestuursrechter in te stellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit op grond van deze wet, alvorens beroep in te stellen bezwaar maken. 2. Het bezwaarschrift kan worden ingediend zodra … Meer lezen over Artikel 15a (Bezwaar bij niet-tijdig beslissen)