Artikel 11 (Beperkingen; intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen)

In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich … Meer lezen over Artikel 11 (Beperkingen; intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen)