Het is een WOB verzoek

U weet waar het om gaat, het gaat om de Wob en het onderwerp is u duidelijk, dan kunt u het verzoek op grond van de Wob gaan behandelen. U dient binnen vier weken te reageren. Let op, bij milieu-informatie is deze termijn slechts  twee weken. Beide termijnen vangen aan na ontvangst van het verzoek. U doet er dus ook goed aan om de ontvangst van het verzoek en de omvang van het verzoek duidelijk te bevestigen. U en de verzoeker weten dan op welk moment de wettelijke termijn van 4 weken zal verstrijken.

Er zijn een aantal mogelijke vervolgstappen.