Wet Openbaarheid van Bestuur

Artikel 4
/door

Artikel 4 (Doorzenden)

Indien het verzoek betrekking heeft op gegevens in documenten die berusten bij een ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, wordt de verzoeker zo nodig naar dat orgaan verwezen.…Lees meer
Artikel 9
/door

Artikel 9 (Adviescommissies)

Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor het openbaar maken, zo nodig en mogelijk met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen…Lees meer