Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur is voor een goed deel een procedurele wet. Het laat zien op welke wijze bestuursorganen zijn te benaderen om informatie aan te leveren. De WOB beschrijft vervolgens een procedure waaraan het bestuursorgaan moet voldoen. Bij Wetgeving wordt per artikel van de wet toegelicht wat ermee wordt bedoeld (mede op basis van de recente jurisprudentie met links naar die uitspraken). Bij de Beslisboom wordt met name voor een medewerker van een bestuursorgaan in de vorm van een stappenplan beschreven welke vragen gesteld moeten worden bij de ontvangst van een verzoek om informatie. Het proces dat volgt wordt daarbij beschreven vanuit een juridisch perspectief. Onder Wet open overheid wordt per artikel van de WOO – de wet die de WOB moet gaan opvolgen op termijn – uitgelegd wat met het artikel wordt beoogd (soms met een vergelijking met de WOB). Ook zijn de belangrijkste onderdelen uit de parlementaire geschiedenis per artikel te raadplegen.