Wet open overheid

Bij de Beslisboom wordt met name voor een medewerker van een bestuursorgaan in de vorm van een stappenplan beschreven welke vragen gesteld moeten worden bij de ontvangst van een verzoek om informatie. Het proces dat volgt wordt daarbij beschreven vanuit een juridisch perspectief. Onder wetgeving wordt per artikel van de WOO – de wet die de WOB per 1 mei 2022 vervangt – uitgelegd wat met het artikel wordt beoogd (soms met een vergelijking met de WOB). Ook zijn de belangrijkste onderdelen uit de parlementaire geschiedenis per artikel te raadplegen.