Wet open overheid. Toegelicht door de wetgever, besproken door C.N. van der Sluis (UITVERKOCHT)

Bestel de bundel, vul hier het formulier in. 

  • Alle artikelen toegelicht en besproken, met oog voor de praktijk.
  • Ruim 160 pagina’s, met hardcover.
  • EUR 59,95 excl. BTW.
  • Bekijk hier het inkijkexemplaar.

Vul het formulier in en na betaling van de factuur wordt het boek direct toegezonden.

BUNDEL ‘WET OPEN OVERHEID. TOEGELICHT DOOR DE WETGEVER, BESPROKEN DOOR C.N. VAN DER SLUIS’
Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid (inclusief het wijzigingswetsvoorstel) aanvaard. Hoewel de Eerste Kamer zich er nog over moet buigen, is men in de praktijk al druk doende met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Woo. Dit is ook nodig nu de Woo op onderdelen fundamenteel afwijkt van de Wob en iets anders vraagt van bestuursorganen die nu al bekend zijn met de Wob. Daarnaast zullen meer organisaties onder het bereik van de Woo vallen dan nu het geval bij de Wob.

Kennis van de wet en de bedoeling van de wetgever is dus van groot belang. Deze bundel plaatst de tekst van de wet en de daarbij horende toelichting op een overzichtelijke manier bij elkaar. Omdat de tekst van de wet of de toelichting niet op alle vragen voor de praktijk een antwoord geeft, volgt ook een bespreking door Cornelis van der Sluis. Zo nodig en relevant ook met verwijzing naar eerdere publicaties of rechtspraak over de toepassing van de Wob.

 

 

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.