Waarborgen behoud documenten

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

Het moment van ontvangst van het verzoek bepaalt ook het bereik ervan. Het gaat immers om alle documenten die op dat moment onder het bestuursorgaan berusten of behoren te berusten. Uit vaste rechtspraak onder de Wob (zie bijvoorbeeld deze annotatie) volgde al dat het niet meer hebben van informatie, die tijdens het verzoek nog wel beschikbaar was, voor rekening van het bestuursorgaan komt. Dat regelt de Woo nu expliciet  (artikel 4.1a).