Trainingen

mr. dr. C.N. van der Sluis

Advocaat, trainer, spreker en auteur
Telefoon: +31 88 234 45 67 / +31 6 13 32 76 93
E-mailadres: sluis@thna.nl

Trainingen

Eerst volgende trainingen

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur; juristen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

10 september 2019 | inhouse

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur; juristen Zeeland-West-Brabant

10 september 2019 | Roosendaal | Meld je nu aan voor deze training

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur; juristen Gemeente Schiedam

17 september 2019 | inhouse

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur; juristen JURIN (juristennetwerk Noord-Brabant)

24 september 2019 | inhouse

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur; juristen Gemeente Twenterand

14 oktober 2019 | inhouse

Actuele ontwikkelingen Wet Hergebruik Overheidsinformatie; VNG Juridische 2 daagse 

11 november 2019 | VNG

Praktijkgerichte introductie Wet open overheid; juristen

19 november 2019 | Utrecht | Meld je nu aan voor deze training

Na de training was ik helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Wob en bij het behandelen van Wob verzoeken kijk ik nog vaak terug in de sheets van de training.” – Nienke van Wonderen, juridisch adviseur gemeente Purmerend.

Overige trainingen in 2019

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur

Tijdens deze vier uur durende training worden de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak besproken met oog voor de dagelijkse praktijk. Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van specifieke situaties uit de praktijk die tijdens de training behandeld kunnen worden.

Klik hier om meer informatie aan te vragen over deze training.

Training Wet open overheid

Weg met de Wob, op naar de Woo? De Wet open overheid lijkt er nu dan toch echt te komen. Deze wet brengt de nodige veranderingen voor de praktijk, zowel juridisch als procedureel en inhoudelijk. Na deze vier uur durende training bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, de gevolgen voor de dagelijkse praktijk en de actuele stand van zaken van het wetstraject.

Klik hier om meer informatie aan te vragen over deze training.

Transparantie en geheimhouding voor bestuurders

In de politiek-bestuurlijke context zijn vraagstukken omtrent transparantie en geheimhouding aan de orde van de dag. Niet zelden spelen raadsleden, journalisten of betrokken burgers hierbij een bepalende factor. Om hier als bestuurder de juiste koers in te houden is deze juridische, maar vooral ook strategische training een must. Ook om met andere bestuurders van gedachten te wisselen in een vertrouwelijke setting. Na deze training kent u de rol van de WOB, de impact van bijzondere regelingen over geheimhouding en kunt u daarmee werken. U weet de kaders om op grond daarvan de juiste keuzes te maken in politiek gevoelige situaties.

Klik hier om meer informatie aan te vragen over deze training.

Training tot Wob-coördinator

Iedere gemeente, provincie of andere overheidsinstantie heeft te maken met verzoeken om informatie. Het is aan te raden voor de organisatie tenminste één Wob-coördinator aan te wijzen die aanspreekpunt is voor de afhandeling van dergelijke verzoeken. Deze persoon kan ook aanspreekpunt zijn voor thema’s die samenhangen met de Wob zoals geheimhouding, hergebruik van overheidsinformatie en de samenhang met verzoeken om inzage op grond van de AVG.
Met deze training van twee dagen wordt u opgeleid tot Wob-coördinator. Hierbij is er aandacht voor de juridische inhoud, maar ook voor de bestuurlijke aspecten die spelen bij openbaarheid van overheidsinformatie en de wijze waarop u deze rol, als een goede projectmanager, kunt uitoefenen.

Klik hier om meer informatie aan te vragen over deze training.

De trainer 

Cornelis van der Sluis is advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten in Rotterdam, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant, auteur en docent. Als Wob-coördinator bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu Infrastructuur en Waterstaat), was hij verantwoordelijk voor de besluitvorming in politiek gevoelige kwesties en bij (gedeeltelijke) weigeringsbesluiten. Na een tussentijds afgerond promotieonderzoek is hij in 2009 advocaat geworden. In die hoedanigheid adviseert Cornelis zowel overheden als ondernemingen, onder meer in trajecten waarbij het vraagstuk van openbaarheid van overheidsinformatie aan de orde is. Hij verzorgt regelmatig cursussen en lezingen en publiceert regelmatig in vakbladen als de Gemeentestem. Hij is medewerker bij het Sdu Commentaar Openbaarheid van bestuur.

Op deze website deelt Cornelis allerlei inzichten, nieuws en achtergronden die raken aan het onderwerp overheidsinformatie en de openbaarheid daarvan.

Contact

0 + 2 = ?

Meer weten?

  • Twitter

    Blijf op de hoogte via Twitter

  • LinkedIn

    Blijf op de hoogte via LinkedIn