Laden Evenementen

« Alle evenementen

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur

30 oktober 2025

Tijdens deze inhouse training, die afhankelijk van de wensen duurt tussen de 2,5 en 4 uur duurt worden de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak besproken met oog voor de dagelijkse praktijk.

Qua inhoud kan gedacht worden aan:

Hoe om te gaan met persoonsgegevens bij zogeheten ‘vaste’ informatiemomenten in de gemeentelijke praktijk: de openbaarmaking van gemeentelijke besluitenlijsten, (ingekomen) raadsstukken, collegestukken en aanvragen met bijlagen (bijvoorbeeld een aanvraag afwijking omgevingsvergunning met diverse milieurapporten zoals geluid, luchtkwaliteit, geur). Maar denk ook aan de persoonsgegevens bij zienswijzen en bezwaarschriften en besluiten op bezwaar. Ook in dit kader relevant de omgang met journalisten.

Andere, meer Wob-gerelateerde onderwerpen die de revue (kunnen) passeren zijn:

  1. Hoe dient te worden omgegaan met WhatsApp- en SMS-berichten?
  2. Moet bij het aanwijzen van een toezichthouder altijd de volledige naam van de toezichthouder worden genoemd in de publicatie en het besluit?
  3. De relatie Wob en bijzondere wetten zoals de Gemeentewet (geheimhouding) en de Aanbestedingswet.
  4. Wat is intern beraad en welke externe is daar nu wel onderdeel van en welke niet?
  5. Op welke manier moeten weigeringsgronden worden toegepast op documenten en hoe komt dit tot uitdrukking bij het besluit?
  6. Highlights Wet open overheid.

Er is voldoende ruimte voor het inbrengen van specifieke situaties uit de praktijk die tijdens de training behandeld kunnen worden.

Gegevens

Datum:
30 oktober 2025
Evenement Categorie:

Gegevens

Datum:
30 oktober 2025
Evenement Categorie: