Laden Evenementen

Aanstaande Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

oktober 2020

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur & Wet open overheid – online verdiepingstraining

1 oktober om 12:30 - 13:30
Online via TEAMS
€100
CvdS over actueel

In de eerste week na afronding van ieder kwartaal wordt u in een uur tot anderhalf uur bijgepraat over de recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet open overheid en aanverwante thema's. Dit altijd via een webinar dat u live kunt mee maken. De eerste volgende webinar staat gepland op 1 oktober, van 12:30 tot 13:30.

Meer weten »

Actualiteiten AVG – online verdiepingstraining

6 oktober om 12:30 - 13:30
Online via TEAMS
€100

In de eerste week na afronding van ieder kwartaal wordt u in een uur tot anderhalf uur bijgepraat over de recente ontwikkelingen op het gebied van de AVG en de UAVG en aanverwante thema's. Dit altijd via een webinar dat u live kunt mee maken. De eerste volgende webinar staat gepland op 6 oktober, van 12:30 tot 13:30.  

Meer weten »

Openbaarheid van milieu-informatie op het Congres Milieustrafrecht 2020

8 oktober om 09:30 - 18:00
Koninginnegracht 60 Den Haag, Koninginnegracht 60
Den Haag,
€450
Milieuinformatie

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Daarnaast worden steeds vaker bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Tijdens dit congres van BijzonderStrafrecht staan de ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal. Cornelis van der Sluis zal ingaan op het onderwerp Openbaarheid van milieu-informatie.  

Meer weten »

Actualiteiten bestuursrecht: toegang tot overheidsinformatie voor de lokale (Orde van) Advocaten

27 oktober om 16:00 - 18:15
Excelsior Stadion, Honingerdijk 110
Rotterdam,

Actualiteitencursus voor de Stichting Opleiding Advocaten Rotterdam over de Wet openbaarheid van bestuur en andere wetten die een kader vormen voor de toegang tot overheidsinformatie. Onder meer wordt ingegaan op de Wob als relevant kader voor de advocaat die in het besturusrecht actief is of die partijen bijstaat die te doen hebben met de overheid. Openbaarheidskwesties van processtukken, adviezen van advocaten of hun facturen komt ook aan bod. Specifieke aandacht is er voor misbruik van recht (ook inzake de AVG)…

Meer weten »

november 2020

Training Wet open overheid (editie najaar 2020)

3 november
Rotterdam, Veerhaven 17
€ 495
Wet open overheid

Weg met de Wob, op naar de Woo? De Wet open overheid lijkt er nu dan toch echt te komen in 2021. Zeker nu de uitvoeringstoetsen laten zien dat de praktijk prima overweg zou moeten kunnen met de Woo (althans de kosten meevallen) en de Raad van State ook geen onoverkomelijke bezwaren meer opwerpt (zie uitgebreid dit blog). Deze wet brengt de nodige veranderingen voor de praktijk, zowel juridisch als procedureel en inhoudelijk. Na deze vier uur durende training bent…

Meer weten »

Training Wet hergebruik van overheidsinformatie; VNG juridische 2-daagse

9 november
Online
Actueel

Voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de VNG) "De Juridische 2-daagse" verzorg ik dit jaar een online training over de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Zie uitgebreid hierover bijvoorbeeld het artikel van eerder in de JB Plus 'Hergebruik van overheidsinformatie; wenken voor de praktijk'.

Meer weten »

Wet openbaarheid van bestuur in een strafrechtelijke context bij BijzonderStrafrecht.nl

12 november om 09:30 - 17:00

In samenwerking met BijzonderStrafrecht.nl is deze cursus ontwikkeld waarbij de Wob en de toepassing daarvan in de strafrechtelijke context aan bod komt. Daar waar de overheid is betrokken, spelen (mogelijke) vraagstukken van openbaarheid van informatie die daar berust. De Wet openbaarheid van bestuur speelt daar een belangrijke rol. Soms als dreiging, soms als kans. Ook meer bijzondere wetgeving, zoals de Instellingswet ACM, de Wft, Jeugdwet etc. geven kaders waar kennis van moet worden genomen. Deze wetten geven immers veelal een…

Meer weten »

Opleiding tot Wob-coördinator

23 november - 24 november
Kasteel De Hooge Vuursche, Baarn, Hilversumsestraatweg 14
Baarn, 3744 KC
€2950

Iedere gemeente, provincie of andere overheidsinstantie heeft te maken met verzoeken om informatie. Het is aan te raden voor de organisatie tenminste één Wob-coördinator aan te wijzen die aanspreekpunt is voor de afhandeling van dergelijke verzoeken. Met de Wet open overheid lijkt het zelfs onontkoombaar (zie artikel 4.7)! Deze persoon kan ook aanspreekpunt zijn voor thema’s die samenhangen met de Wob zoals geheimhouding, hergebruik van overheidsinformatie en de samenhang met verzoeken om inzage op grond van de AVG. Tijdens deze…

Meer weten »

oktober 2025

Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur

30 oktober 2025

Tijdens deze inhouse training, die afhankelijk van de wensen duurt tussen de 2,5 en 4 uur duurt worden de laatste en belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak besproken met oog voor de dagelijkse praktijk. Qua inhoud kan gedacht worden aan: Hoe om te gaan met persoonsgegevens bij zogeheten 'vaste' informatiemomenten in de gemeentelijke praktijk: de openbaarmaking van gemeentelijke besluitenlijsten, (ingekomen) raadsstukken, collegestukken en aanvragen met bijlagen (bijvoorbeeld een aanvraag afwijking omgevingsvergunning met diverse milieurapporten zoals geluid, luchtkwaliteit, geur). Maar denk ook…

Meer weten »

Transparantie en geheimhouding voor bestuurders

30 oktober 2025
Geheimhouding

In de politiek-bestuurlijke context zijn vraagstukken omtrent transparantie en geheimhouding aan de orde van de dag. Niet zelden spelen raadsleden, journalisten of betrokken burgers hierbij een bepalende factor. Om hier als bestuurder of raadslid de juiste koers in te houden is deze juridische, maar vooral ook strategische drie uur durende training een must. In een open setting, om ervaringen en praktijkvoorbeelden uit te wisselen, wordt met ruimte voor vragen stilgestaan bij de Gemeentewet, de WOB en de AVG. Na deze…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen