Termijn verdagen

Omdat een termijn van vier weken soms wat beknellend kan werken, zeker als het om heel veel documenten, complexe documenten of politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers gaat, wil het nog wel eens nodig zijn om de beslistermijn te verdagen. Hier voorziet de wet in (artikel 6). De termijn kan met nog eens vier weken worden verdaagd. De verdaging moet schriftelijk gemotiveerd worden (waarbij één van voornoemde redenen kan worden opgevoerd) en dit moet voor het einde van de eerste vier weken termijn worden gedaan.