Wet Open Overheid

Hieronder volgt het stroomschema voor de afhandeling van het WOO-verzoek.