Wet Openbaarheid van Bestuur

Hieronder volgt het stappenplan voor de afhandeling van het WOB-verzoek.