Regulier WOO-verzoek?

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

Is sprake van een regulier Woo-verzoek dan is het verstandig de ontvangst daarvan goed vast te leggen en te bevestigen richting de verzoeker. Het moment van ontvangst is immers bepalend voor de periode waarbinnen:

Bij de e-learning EHBWOO krijgt u de beschikking over het volgende model om bij deze stap in het afhandelen van een Woo-verzoek te gebruiken:

Model 1 Ontvangstbevestiging