CvdS over actueel

Van der Sluis – update Rechtbank Overijssel 6 juni 2019; praten over de WOB-verzoeker, grondslag voor schade op grond van de AVG?!

Informatie-uitwisseling tussen overheden over een WOB-verzoeker acht de Rechtbank Overijssel niet juist. Belangrijker is dat de rechtbank er een aanleiding in ziet voor een schadevergoeding op grond van de AVG. Een belangrijke ontwikkeling in een nog niet uitgemaakte zaak.