CvdS over Rvs

Van der Sluis – update Raad van State 7 augustus 2019; Ook een fout besluit is een besluit

Ook als, volgens appellant, een foutief besluit is genomen is wel degelijk een besluit genomen. Van een dwangsom – die voorheen nog gold bij WOB-procedures – kan dan ook geen sprake zijn, aldus de Raad van State.