CvdS over Rvs

Van der Sluis – update Raad van State 27 maart 2019; scripties niet integraal te weigeren wegens de persoonlijke levenssfeer

De Raad van State oordeelt over het niet openbaar maken van scripties door de korpschef. Weigeren vanwege een inbreuk op de privésfeer van de opstellers baseren op onevenredige benadeling gaat niet lukken. Alleen enkele persoonsgegevens worden gelakt.