CvdS over Rvs

Van der Sluis – update Raad van State 27 februari 2019; Advocatenwet wel/geen bijzondere regeling

De WOB geldt bij verzoeken om informatie tenzij een bijzondere regeling geldt. Dat volgt uit artikel 2 WOB (en de bijzondere regeling zelf natuurlijk). In mijn toelichting noem ik ook de Advocatenwet. Volgens de Raad van State vorige week is dit niet onverkort en in elk geval een bijzondere regeling.