CvdS over Rvs

Van der Sluis – update Raad van State 22 mei 2019; declaraties van de Centrale Ondernemeningsraad van de Landelijke Politie

Nu niet valt uit te sluiten dat documenten onderdeel zullen worden van een strafdossier, kan met een beroep op artikel 10 lid 2 onder c openbaarmaking van informatie worden geweigerd, aldus de Raad van State