CvdS over Rvs

Van der Sluis – update Raad van State 14 augustus 2019; Vragen om een proces-verbaal leidt niet tot een besluit

Vraagt iemand om een proces-verbaal zonder de WOB te noemen en geen openbaarmaking voor een ieder te beogen, dan is de reactie op dat verzoek geen besluit, aldus de Raad van State.