CvdS over actueel

Van der Sluis – update Hoge Raad 29 maart 2019; uitspraak Raad van State (Jeugdwet vs WOB) niet te bestrijden via de Hoge Raad

De Jeugdwet geeft een bijzondere regeling die voorgaat op de WOB. Een uitspraak van de Raad van State die dat bevestigt kan niet worden bestreden via een beroep in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Meer over de bijzondere verhoudingen tussen de Jeugdwet en de WOB is te lezen in deze annotatie in de Gemeentestem