Misbruik

Van der Sluis – Rechtbank Rotterdam update 4 februari 2019; de rechtbank is helemaal klaar met een procespartij, misbruik

Het zonder zitting afdoen van een zaak, vanwege kennelijk niet-ontvankelijk achten van het beroep, kan aanleiding zijn voor een verzetprocedure. Toch ongegrond vanwege het procedeergedrag in vele procedures, aldus de rechtbank Rotterdam