Actueel

Van der Sluis – Rechtbank Midden Nederland update 15 januari 2019; Openbare informatie niet op te vragen via de Wob

Al openbare informatie is natuurlijk niet op te vragen via de Wob. De toezegging het toe te zenden moet natuurlijk wel – beleefdheidshalve – worden nagekomen, aldus de rechtbank Midden-Nederland