Van der Sluis – Rechtbank Midden-Nederland update 12 december 2018; categorale weigering

Alles categoraal niet verstrekken met een beroep op artikel 11 (intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen) van de Wob; dat volstaat niet. Zeker niet als je die stukken ook niet onder geheimhouding (8:29 Awb) toestuurt naar de rechtbank: uitspraak