CvdS over Milieuinformatie

Van der Sluis – update Raad van State 9 januari 2019; Milieu-informatie, zienswijze vragen is vereist, een belangenafweging ook

Milieu-informatie en Wob: zienswijze vragen moet uiteraard wel, het schort alleen de beslistermijn niet op. Ook moet een belangenafweging plaatsvinden tussen de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen en openbaarheid, aldus de Raad van State