Actueel

Van der Sluis – Raad van State update 16 januari 2019; Geobjectiveerde verslagen en gespreksverslagen met onderzoekers mogen geheim blijven

MH17 en Wob: het geobjectiveerde karakter van een besprekingsverslag laat onverlet dat openbaarmaking tot onevenredige benadeling leidt. Ook gespreksverslagen met externe onderzoekers mogen geheim blijven, aldus de Raad van State