CvdS over Rvs

Van der Sluis – Raad van State update 13 februari 2019; Feiten en verwachtingen zijn geen persoonlijke beleidsopvattingen

Intern beraad en de WOB: het mogen beoordelen per zelfstandig onderdeel van een document maakt niet dat documenten integraal mogen worden geweigerd. Een beschrijving van feiten en verwachtingen is geen persoonlijke beleidsopvatting en moet dus verstrekt worden. Aldus de Raad van State vandaag.