Wet open overheid

Update Tweede Kamer 22 oktober 2020; Behandeling wijzigingswetsvoorstel Wet open overheid 29 oktober a.s.

Inmiddels is het Verslag en de Nota naar aanleiding van het Verslag verschenen. De Kamer is voldoende voorbereid en kan het wijzigingswetsvoorstel behandelen op 29 oktober a.s.. Het gaat dus snel met de Woo. Er is nog aantal plekken beschikbaar voor de online training van 3 november. Bij overtekening wordt kort daarop een volgende training ingepland.