Informatie vorderen

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

Als informatie niet anderszins kan worden verkregen, maar het had onder u behoren te berusten, dan verlangt de Woo van u dat u de informatie bij een derde vordert (artikel 4.2, tweede lid). Dit kan, zeker bij een niet meewerkende derde, gepaard gaan met een dwangsom (artikel 8.5). In de e-learning EHBWOO is voorzien in een model in dit kader (Model 7 Besluit vordering van informatie).