Het is geen WOB-verzoek

 

Als de Wob, of enig ander wettelijk kader, niet van toepassing is (omdat niet verzocht wordt om openbaarmaking van stukken voor een ieder over een bestuurlijke aangelegenheid), dan kan de vraag gewoon worden afgehandeld als iedere andere vraag. Dit levert geen besluit op, maar wordt gezien als een feitelijke handeling. Als iemand het niet eens is met de afhandeling van de vraag, dan is er dus geen mogelijkheid om daar via een bezwaar- en beroepsprocedure tegenop te komen. Dit is anders als blijkt dat het verzoek wel degelijk kwalificeert als Wob-verzoek. De afwijzende reactie is dan een besluit waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.