Derde belanghebbende betrokken?

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

Als sprake is van een Woo-verzoek en duidelijk is op welke documenten het verzoek ziet, dan wordt ook duidelijk wie bij die documenten betrokken zijn. Te denken valt aan personen die betrokken zijn bij bepaalde correspondentie of bedrijven die onderwerp van gesprek zijn. Die personen en de vertegenwoordigers van die bedrijven zijn dan (derde-)belanghebbenden.