NKOO van start; geen updates meer via deze site

Met de start van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid (NKOO) (zie update) zullen alle nieuwe berichten over wetgeving, rechtspraak, artikelen etc. worden gepubliceerd via https://nkoo.nl/actueel/.

Podcast #15 De Woo niet pas per 1 mei relevant, maar nu al!

Door het (nagenoeg volledig) ontbreken van overgangsrecht treedt de Woo voor verzoeken om informatie per direct – dus 1 mei 2022 – in werking. Dat betekent dat bij verzoeken om informatie nu (op grond van de Wob) en bezwaren tegen besluiten nu (op grond van de Wob) de Wet open overheid al het kader kan of moet vormen. In deze podcast wordt hier aandacht aan besteed.

Podcast #14 Een mondeling Wob-besluit, maar liever toch schriftelijk. Anders onder de Wet open overheid?

Een nieuwe podcast. Dit keer over het mondelinge of schriftelijke besluit. Een Wob-verzoek kan ook worden afgedaan met een mondeling besluit. Wanneer dat niet kan of wanneer men dat niet moet willen wordt behandeld in deze podcast. Onder de Woo lijkt mondelinge besluitvorming helemaal niet logisch of gewenst.

Podcast #13 De wet open overheid is een feit

Met de aanvaarding van de Woo op 5 oktober 2021 is er geen weg terug. De Woo treedt per 1 mei 2022 in werking. Over deze inwerkingtreding (niet op alle onderdelen) gaat deze podcast.

Podcast #12 Wet open overheid, nog maar eens over de persoonlijke beleidsopvattingen

Op veler verzoek een update in deze podcast over de uitleg en toepassing van artikel 5.2 van de Wet open overheid, de bescherming (en het geanonimiseerd verstrekken) van persoonlijke beleidsopvattingen. Dit en meer uiteraard weer onderwerp tijdens de training op 29 juni a.s.

Podcast #11 De nieuwe uitzonderingen (weigeringsgronden) onder de Wet open overheid

Na de voorgeschiedenis en de persoonlijke beleidsopvattingen, dit keer een podcast over de weigeringsgronden, uitzonderingen die kunnen worden opgeworpen ter voorkoming van openbaarmaking. De podcast is hier te beluisteren.

Podcast #10 Persoonlijke beleidsopvattingen in de Wet open overheid

De tweede podcast in de reeks over de Wet open overheid. Dit keer over persoonlijke beleidsopvattingen, geregeld in artikel 5.2. Hetzelfde als artikel 11 Wob of toch wat anders?

Podcast #8 Het vervolg van de WhatsApp zaak. Beheren, behouden en beoordelen van elektronische berichten

Over de uitspraak van oktober 2020, waarbij de Raad van State duidelijk maakt wat er moet en mag op grond van de Archiefwet, de AVG en de Wob als het gaat om Whatsapp- en andere elektronische berichten verscheen zojuist deze podcast. Over de whitepaper met werkprotocollen waar over gesproken wordt, is hier meer te lezen.

Podcast #7 Over het vragen om beperkte kennisneming van processtukken (8:29 Awb)

Zo makkelijk is het niet (meer), het inbrengen van processtukken in een bestuursrechtelijke procedure met een verzoek om dit geheim te houden voor de wederpartij. Over de overzichtsuitspraak van de Raad van State en de concrete toepassing in de praktijk gaat deze podcast.