Podcast #12 Wet open overheid, nog maar eens over de persoonlijke beleidsopvattingen

Op veler verzoek een update in deze podcast over de uitleg en toepassing van artikel 5.2 van de Wet open overheid, de bescherming (en het geanonimiseerd verstrekken) van persoonlijke beleidsopvattingen. Dit en meer uiteraard weer onderwerp tijdens de training op 29 juni a.s.

Podcast #11 De nieuwe uitzonderingen (weigeringsgronden) onder de Wet open overheid

Na de voorgeschiedenis en de persoonlijke beleidsopvattingen, dit keer een podcast over de weigeringsgronden, uitzonderingen die kunnen worden opgeworpen ter voorkoming van openbaarmaking. De podcast is hier te beluisteren.

Podcast #10 Persoonlijke beleidsopvattingen in de Wet open overheid

De tweede podcast in de reeks over de Wet open overheid. Dit keer over persoonlijke beleidsopvattingen, geregeld in artikel 5.2. Hetzelfde als artikel 11 Wob of toch wat anders?

Podcast #8 Het vervolg van de WhatsApp zaak. Beheren, behouden en beoordelen van elektronische berichten

Over de uitspraak van oktober 2020, waarbij de Raad van State duidelijk maakt wat er moet en mag op grond van de Archiefwet, de AVG en de Wob als het gaat om Whatsapp- en andere elektronische berichten verscheen zojuist deze podcast. Over de whitepaper met werkprotocollen waar over gesproken wordt, is hier meer te lezen.

Podcast #7 Over het vragen om beperkte kennisneming van processtukken (8:29 Awb)

Zo makkelijk is het niet (meer), het inbrengen van processtukken in een bestuursrechtelijke procedure met een verzoek om dit geheim te houden voor de wederpartij. Over de overzichtsuitspraak van de Raad van State en de concrete toepassing in de praktijk gaat deze podcast.

Podcast #6 Reageren op een informatieverzoek? Pas op, u neemt sneller dan u denkt een onrechtmatig besluit

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland wordt in deze podcast ingegaan op de vraag wat u doet als u ingaat op een inzageverzoek. U neemt sneller dan u denkt een besluit. Is dat onrechtmatig, dan dreigt een schadevergoeding.

Podcast #4 Over beslistermijnen in corona-tijd

Naar aanleiding van een artikel in ‘de Trouw’ over het opschorten van de behandeling van Wob-verzoeken door de (vooral) ministeries is deze podcast opgenomen. Onder verwijzing naar de bijzondere feiten en omstandigheden die moeten worden aangegeven om een beroep op overmacht te kunnen doen (zie dit eerdere blog) bespreek ik deze kennelijke lijn van enkele ministeries. Daarbij spreek ik de verwachting uit, onder meer aan de hand van deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, dat een algemene lijn voor alle Wob-verzoeken en een beroep op fysieke uitdagingen (om documenten niet te kunnen beoordelen) m.i. zeer kritisch zal worden bekeken door de rechter.

Podcast #3 “Het begrip bestuurlijke aangelegenheid”

Hoe belangrijk (of niet) is het begrip bestuurlijke aangelegenheid? Op verzoek gaat deze podcast over de vraag waarover informatie kan worden gevraagd. De podcast is hier of hier te beluisteren.