Podcast #7 Over het vragen om beperkte kennisneming van processtukken (8:29 Awb)

Zo makkelijk is het niet (meer), het inbrengen van processtukken in een bestuursrechtelijke procedure met een verzoek om dit geheim te houden voor de wederpartij. Over de overzichtsuitspraak van de Raad van State en de concrete toepassing in de praktijk gaat deze podcast.

Podcast #6 Reageren op een informatieverzoek? Pas op, u neemt sneller dan u denkt een onrechtmatig besluit

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland wordt in deze podcast ingegaan op de vraag wat u doet als u ingaat op een inzageverzoek. U neemt sneller dan u denkt een besluit. Is dat onrechtmatig, dan dreigt een schadevergoeding.

Podcast #4 Over beslistermijnen in corona-tijd

Naar aanleiding van een artikel in ‘de Trouw’ over het opschorten van de behandeling van Wob-verzoeken door de (vooral) ministeries is deze podcast opgenomen. Onder verwijzing naar de bijzondere feiten en omstandigheden die moeten worden aangegeven om een beroep op overmacht te kunnen doen (zie dit eerdere blog) bespreek ik deze kennelijke lijn van enkele ministeries. Daarbij spreek ik de verwachting uit, onder meer aan de hand van deze uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, dat een algemene lijn voor alle Wob-verzoeken en een beroep op fysieke uitdagingen (om documenten niet te kunnen beoordelen) m.i. zeer kritisch zal worden bekeken door de rechter.

Podcast #3 “Het begrip bestuurlijke aangelegenheid”

Hoe belangrijk (of niet) is het begrip bestuurlijke aangelegenheid? Op verzoek gaat deze podcast over de vraag waarover informatie kan worden gevraagd. De podcast is hier of hier te beluisteren.

Podcast #2 “Een ieder kan een Wob-verzoek indienen, dus ook een raadslid”

Over de vraag of ook een raadslid een Wob-verzoek kan doen – dit mede naar aanleiding van het bericht over de oppositie in Almere die de weg van de Wob bewandelt om informatie van het college van B&W te verkrijgen – gaat deze podcast.

Podcast #1 “Zijn de documenten er wel of niet?”

Een jaar na het live gaan van de site, blijven we doorgaan met het doorontwikkelen en uitproberen van nieuwe manieren van de dienstverlening. Vandaag een volgende loot aan de stam, namelijk een Podcast (hier op spotify of hier te beluisteren).

Zo nu en dan zal een actueel thema – als het bevalt bij de bezoeker (we ontvangen graag feedback via een reactie onder dit bericht of een e-mail) – worden besproken in een Podcast. Hierbij dus de eerste over het wel of niet geloofwaardig stellen in een procedure dat documenten er niet (meer) zijn. Veel luisterplezier.