Van der Sluis – Raad van State update 16 januari 2019; Geobjectiveerde verslagen en gespreksverslagen met onderzoekers mogen geheim blijven

MH17 en Wob: het geobjectiveerde karakter van een besprekingsverslag laat onverlet dat openbaarmaking tot onevenredige benadeling leidt. Ook gespreksverslagen met externe onderzoekers mogen geheim blijven, aldus de Raad van State

Van der Sluis – Rechtbank Midden Nederland update 15 januari 2019; Openbare informatie niet op te vragen via de Wob

Al openbare informatie is natuurlijk niet op te vragen via de Wob. De toezegging het toe te zenden moet natuurlijk wel – beleefdheidshalve – worden nagekomen, aldus de rechtbank Midden-Nederland

Van der Sluis – Rechtbank Oost-Brabant update 14 januari 2019; Track record qua procedures kan je opbreken (misbruik)

Over het hebben van een track record van procedures en hoe zich dat tegen iemand kan keren (misbruik van recht kan opleveren), berichtte ik eerder al. Deze uitspraak is klip en klaar.

Van der Sluis – update Raad van State 9 januari 2019; Milieu-informatie, zienswijze vragen is vereist, een belangenafweging ook

Milieu-informatie en Wob: zienswijze vragen moet uiteraard wel, het schort alleen de beslistermijn niet op. Ook moet een belangenafweging plaatsvinden tussen de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen en openbaarheid, aldus de Raad van State

Van der Sluis – Raad van State update 9 januari 2019; Integriteitsonderzoek niet integraal te weigeren

Integriteitsonderzoek voor een goed deel geheim te houden vanwege de persoonlijke levenssfeer van betrokkene, maar niet integraal aldus de Raad van State

Van der Sluis – Tweede Kamer update 2 januari 2019; De Woo gaat (nu concreter) doorrrr

De Wet open overheid gaat (concreter) doorrrr. Hier de vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden stukken met o.a. een MKBA-onderzoek https://lnkd.in/eWEQBf9 naar de ‘light’-versie van de Woo na dit wijzigingswetvoorstel

Van der Sluis – Raad van State update 27 december 2018; In een staat van oorlog, dus misbruik

Een ‘treurige’ afsluiter van een mooi ‘Wob-jaar’ van de Raad van State: https://lnkd.in/eN2njhw Al dat moois komt 29 januari langs, welkom! https://lnkd.in/eADkdeN

Van der Sluis – Rechtbank Midden-Nederland update 12 december 2018; categorale weigering

Alles categoraal niet verstrekken met een beroep op artikel 11 (intern beraad, persoonlijke beleidsopvattingen) van de Wob; dat volstaat niet. Zeker niet als je die stukken ook niet onder geheimhouding (8:29 Awb) toestuurt naar de rechtbank: uitspraak

Van der Sluis – Rechtbank Midden-Nederland update 28 september 2018; De persoonlijke beleidsopvatting van een rechtspersoon en het lakken van namen in documenten

Ook rechtspersonen en commissies kunnen persoonlijke beleidsopvattingen hebben. Eén algemene motivering voor het lakken van alle namen kan volstaan: link