Bijzonder WOO-verzoek?

Wet Open Overheid 

Terug naar stroomschema

Onder de Woo is niet alleen voldoende dat de grondslag van het verzoek de Woo is. De Woo kent immers ook bijzondere verzoeken. Zo kent de Woo de mogelijkheid om ‘eigen’ informatie te verstrekken aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon (artikel 5.5). Ook kan iemand een klemmende reden opvoeren die verstrekking alleen aan hem of haar mogelijk maakt (artikel 5.6). Tot slot is er de onderzoeker die toegang tot niet-openbare informatie kan verkrijgen (artikel 5.7). Blijkt toch – na overleg – dat een van deze wegen bewandeld wordt, dan is het goed dit ook te bevestigen. 

Bij de e-learning EHBWOO krijgt u een model om de bijzondere weg te bevestigen (Model 1a Bijzonder Woo-verzoek)